Bezpieczeństwo

PSD2

WAŻNY KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

 

 

Do dnia 14 września 2019r. w bankowości internetowej wprowadzone zostanie tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika, polegające na:

 

1.     ZMIANIE SPOSOBU LOGOWANIA

 

Wdrożony zostanie dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości Użytkownika przed zalogowaniem do systemu:

 

 

Pierwszy etap

 

 

należy wpisać Login i Hasło (tak jak dotychczas)

 

Drugi etap

należy wpisać Hasło SMS (nowy sposób). Hasło zostanie wysłane na numer telefonu komórkowego, wskazanego w placówce banku.    

 

2.     WYCOFANIU LIST HASEŁ JEDNORAZOWYCH

 

Nastąpi konieczność autoryzacji transakcji przy użyciu hasła SMS. W celu zmiany metody autoryzacji w Internet Bankingu z listy haseł jednorazowych na kod SMS należy odwiedzić najbliższy oddział Naszego Banku lub dokonać samodzielnie zmiany autoryzacji w interfejsie Internet Bankingu. Instrukcja do zmiany autoryzacji:

Ustawienia => Bezpieczeństwo=>Sposób autoryzacji operacji =>Zmień => Hasła SMS.

Uwaga: Samodzielna zmiana autoryzacji jest możliwa, jeżeli w Banku został podany numer komórkowy, na który mają być przesyłane hasła SMS.

 

Powyższe zmiany są wynikiem wdrożenia dyrektywy unijnej PSD2 i wynikających z niej obowiązków nałożonych Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. Z 2018r., poz. 1075). Celem zmian jest zwiększenie ochrony środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

 

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z pracownikami placówek bankowych obsługujących Państwa rachunki.

 

==========================================================================================

 RAPORT DOSTĘPNOŚCI USŁUGI

Raport okresowy

API PSD2

Bankowość internetowa

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

01.04.2023-30.04.2023

100,00% 0,00% 99,98% 0,02%

01.03.2023-31.03.2023

99,87% 0,13% 100,00% 0,00%

01.02.2023-28.02.2023

100,00%

0,00%

99,74 %

0,26 %

01.01.2023-31.01.2023

100,00% 0,00% 99,97 % 0,03 %

 01.12.2022-31.12.2022 

99,97 % 0,03 % 99,89 % 0,11 %

01.11.2022-30.11.2022

99,99 % 0,01 % 99,94 % 0,06 %

01.10.2022-31.10.2022

99,44 %

0,56 %

99,67%

0,33%

01.09.2022-30.09.2022

99,99 % 

0,01 % 

100,00%

0,00%

01.08.2022 -31.08.2022

100,00 % 

0,00 % 

100,00%

0,00%

01.07.2022 -31.07.2022

100,00 % 

0,00 % 

99,90%

0,10%

01.06.2022 -30.06.2022

 100,00 %

0,00 % 

100,00%

0,00%

01.05.2022 -31.05.2022

99,94 %

0,06%

100,00%

0,00%

01.04.2022 -30.04.2022

100,00 % 

0,00 %

100,00%

0,00%

01.03.2022 -31.03.2022

 99,87 %

0,13 %

99,85%

0,15%

01.02.2022 -28.02.2022

 99,79 %

0,21 % 

99,98%

0,02%

01.01.2022 -31.01.2022

100,00 %

0,00 %

99,87%

0,13%

01.12.2021 -31.12.2021

100,00 %

0,00 %

99,93%

0,07%

01.11.2021 -30.11.2021

100,00 %

0,00 %

100,00%

0,00%

01.10.2021 -31.10.2021

99,96 %

0,04 %

100,00%

0,00%

01.09.2021 -30.09.2021

99,98 %

0,02 %

99,86%

0,14%

01.08.2021 -31.08.2021

100,00 %

0,00 %

99,82%

0,18%

01.07.2021 -31.07.2021

100,00 %

0,00 %

100,00%

0,00%

01.06.2021 -30.06.2021

100,00 %

0,00 %

99,98%

0,02%

01.05.2021 -31.05.2021

100,00 %

0,00 %

99,94%

0,06%

01.04.2021 -30.04.2021

99,98 %

0,00 %

99,99%

0,01%

01.03.2021 -31.03.2021

99,87 %

0,00 %

99,91%

0,09%

01.02.2021 -28.02.2021

100,00 %

0,00 %

99,91%

0,09%

01.01.2021 -31.01.2021

100,00 %

0,00 %

99,96%

0,04%

01.12.2020 -31.12.2020

99,99 %

0,01 %

99,97%

0,03%

01.11.2020 -30.11.2020

100,00 %

0,00 %

99,83%

0,17%

01.10.2020 -31.10.2020

100,00 %

0,00 %

99,97%

0,03%

01.09.2020 -30.09.2020

b.d.

b.d.

99,82%

0,18%

01.08.2020-31.08.2020

100,00%

0,00 %

99,85%

0,15%

01.07.2020-31.07.2020

100,00%

0,00 %

100,00%

0,00%

01.06.2020-30.06.2020

100,00%

0,00 %

100,00%

0,00%

01.05.2020-31.05.2020

100,00%

0,00 %

99,95%

0,05%

01.04.2020-30.04.2020

100,00%

0,00 %

99,95%

0,05%